Classic Shell 4.3.1

Classic Shell 4.3.1

IvoSoft – 6,9MB – Freeware
ra khỏi 28 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Cổ điển Shell là một tập hợp các tính năng đã có sẵn trong phiên bản cũ hơn của Windows nhưng không được nữa. Nó mang lại, menu bắt đầu cổ điển mà Windows 7 không hỗ trợ, cho biết thêm một thanh công cụ cho Windows Explorer, thay thế bản sao giao diện người dùng trong Vista và Windows 7 với giao diện cổ điển từ Windows XP, và thêm vài tính năng nhỏ hơn.

Tổng quan

Classic Shell là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi IvoSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Classic Shell là 4.3.1, phát hành vào ngày 04/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/12/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 4.3.1, được sử dụng bởi 57 % trong tất cả các cài đặt.

Classic Shell đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,9MB.

Người sử dụng của Classic Shell đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Classic Shell!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.283 UpdateStar có Classic Shell cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại